EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier en nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

 

Hoe gaat het in zijn werk

Er zal u gevraagd worden aan de gebeurtenis terug te denken met de daar bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.
Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. U wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dat in combinatie met een afleidende stimulus, doorgaans zullen dit klikjes zijn die U hoort met een koptelefoon op. De psycholoog zal u vragen de aandacht hierop te richten en zal daarna de klikjes laten horen.
Dan wordt er even rust genomen.
Vaak verandert er wat. U wordt na elke serie klikjes gevraagd u te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe serie volgt.

 

Welke effecten kunt u verwachten.

De aangeboden serie klikgeluiden zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Hierdoor kan een schokkende ervaring een normale plaats in de levensgeschiedenis van een persoon krijgen zonder veel last in het hier en nu te veroorzaken.