Aanbod

Psychologen Praktijk Zeeman biedt een breed aanbod aan kortdurende,  eerstelijnszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Deze zorg wordt zowel individueel, in partnerverband als in gezinsverband geboden.
U kunt bij de praktijk voor veel soorten problemen en klachten terecht zoals o.a.:

 

Klachten zijn meestal niet op zichzelf staand, maar hebben een ontwikkelingsgeschiedenis en een dieperliggende oorzaak.
Dat wordt vaak zichtbaar als herhaling van een patroon: het steeds opnieuw tegen bepaalde problemen aanlopen.
Daarom wordt in Psychologen Praktijk Zeeman niet alleen gekeken naar uw actuele klacht, maar ook naar de samenhang dan wel het patroon en de onderliggende problematiek.
Dit voorkomt dat er in de toekomst opnieuw problemen ontstaan.

Bij traumatische klachten, u hebt iets naars of iets ergs mee gemaakt en later zijn daardoor klachten ontstaan, kunt u ook kiezen voor EMDR-therapie.